Wat klanten zeggen over Vleugels Den Haag
Hieronder lees je beoordelingen en ervaringen van klanten:
5.00
36 reviews
5
Sinds begin januari ben ik begonnen bij Vleugels met de hyperbare zuurstof therapie, in zo'n korte tijd heb ik gemerkt dat ik meer energie heb, de ont... More
Sinds begin januari ben ik begonnen bij Vleugels met de hyperbare zuurstof therapie, in zo'n korte tijd heb ik gemerkt dat ik meer energie heb, de ontstekingspijnen minderen, dit is ook bevestigd na 1 maand Hyperbare zuurstof therapie te nemen bij mijn arts (reguliere zorg) in de bloeduitslagen, mijn witte- en rode bloedplaatjes waren gestegen en de ontsteking waardes waren gedaald, ik ben er nog niet maar ga zeker door met deze behandeling, ook de hulp en duidelijke uitleg en de zorg die ze bieden bij Vleugels geeft mij een zeer aangenaam gevoel dat er individueel gekeken wordt naar welke wijze kan helpen om een betere kwaliteit van leven te kunnen bereiken, topmensen met een gouden hart!!! (Translated by Google) Since the beginning of January I have started hyperbaric oxygen therapy at Vleugels, in such a short time I have noticed that I have more energy, the inflammatory pains have decreased, this has also been confirmed after 1 month of taking Hyperbaric oxygen therapy with my doctor (regular care) in the blood results, my white and red platelets had increased and the inflammation values ​​had decreased, I am not there yet but I will definitely continue with this treatment, also the help and clear explanation and the care they offer at Vleugels gives me a very pleasant feeling that we look individually at how can help to achieve a better quality of life, top people with a golden heart!!! Less
5
Na zes behandelingen met Hyperbare Zuurstof (HBOT) heb ik veel minder pijn en veel minder last van mijn complexe driedubbele hernia. Een fantastische ... More
Na zes behandelingen met Hyperbare Zuurstof (HBOT) heb ik veel minder pijn en veel minder last van mijn complexe driedubbele hernia. Een fantastische therapie! (Translated by Google) After six treatments with Hyperbaric Oxygen (HBOT), I have much less pain and much less discomfort from my complex triple hernia. A fantastic therapy! Less
5
Elke dag weer een fijne ervaring waarbij herstel centraal staat! Ik kwam voor het eerst bij Vleugels doordat ik op internet had gelezen dat Cryothera... More
Elke dag weer een fijne ervaring waarbij herstel centraal staat! Ik kwam voor het eerst bij Vleugels doordat ik op internet had gelezen dat Cryotherapie zou kunnen helpen bij spierherstel. Sinds ik in 2022 Covid heb gehad, zijn spierpijn en spierherstel een constant probleem voor mij. Ook ervaar ik een chronisch gebrek aan energie en heb ik moeite met prikkelverwerking. Toen ik voor het eerst binnenkwam viel mij direct op de deze organisatie ook zuurstoftherapie aanbood. Ik vond dit erg interessant omdat ik dit ook overwoog. Ik had bij HGC in Rijswijk onderzocht wat de mogelijkheden waren. De prijzen die daar gehanteerd worden en het gebrek aan enige dekking vanuit de zorgverzekering, maakte dat een traject bij die organisatie voor mij niet realistisch was. Het contact met Mondi en Francine is vanaf dag 1 warm, waarbij mij geen herstel is gegarandeerd. Omdat mijn herstel centraal staat voor hun, bieden zij mij Photo bio modulatie, licht- en infraroodtherapie en het gebruik van de sauna complementair aan. Na een proefsessie van zowel Cryo- als Hyperbare zuurstoftherapie, heb ik voor beide therapieën een pakket gekocht. Bij beide trajecten ben ik nu over de helft. De hyperbare zuurstoftherapie is 5 keer per week, Cryotherapie 1 keer per week. Mijn kwaliteit van leven is significant verbeterd. De ondergrens van mijn energielevel is enorm omhooggegaan. In het weekend ben ik nog wel moe. Het is weer leefbaar. Ik werk weer 100%. Mijn prikkelverwerking is weer op niveau van voordat ik Covid kreeg. Ik kan gewoon uit eten gaan en naar feestjes. Mijn spierherstel is verbeterd (nog niet naar het niveau van voor Covid) en ik ben in het dagelijks leven pijnvrij. De infrarood therapie bleek hierin essentieel. Naast mijn trajecten bij de Vleugels heb ik 2 keer per week fysiotherapie en volg ik een aangepast dieet. Eerder heb ik een cardiotraject gevolgd wat zeker in de laatste fase te zwaar bleek. Na ruim anderhalf jaar revalideren en in onzekerheid heb ik weer uitzicht op een geheel herstel. Dit was enkele maanden terug ondenkbaar. Ik ben de Vleugels hiervoor voor altijd dankbaar (Translated by Google) Every day is a wonderful experience where recovery is central! I first came to Vleugels because I had read on the internet that cryotherapy could help with muscle recovery. Since having Covid in 2022, muscle soreness and recovery have been a constant problem for me. I also experience a chronic lack of energy and have difficulty processing stimuli. When I first entered, I immediately noticed that this organization also offered oxygen therapy. I found this very interesting because I was considering this too. I had investigated the possibilities at HGC in Rijswijk. The prices charged there and the lack of any health insurance coverage made a process with that organization unrealistic for me. The contact with Mondi and Francine has been warm from day 1, and no recovery is guaranteed to me. Because my recovery is central to them, they offer me Photo bio modulation, light and infrared therapy and the use of the sauna in addition. After a trial session of both Cryo and Hyperbaric oxygen therapy, I purchased a package for both therapies. I am now more than halfway through both processes. Hyperbaric oxygen therapy is 5 times a week, cryotherapy 1 time a week. My quality of life has improved significantly. The lower limit of my energy level has increased enormously. I'm still tired at the weekend. It is livable again. I'm working 100% again. My stimulus processing is back to the level it was before I got Covid. I can just go out to dinner and to parties. My muscle recovery has improved (not yet to pre-Covid levels) and I am pain-free in daily life. Infrared therapy proved to be essential in this regard. In addition to my programs at De Vleugels, I have physiotherapy twice a week and I follow an adapted diet. I previously followed a cardio program, which turned out to be too difficult, especially in the final phase. After more than a year and a half of rehabilitation and uncertainty, I now have the prospect of a full recovery. This was unthinkable a few months ago. I am forever grateful to De Vleugels for this Less
5
Bij Vleugels krijg ik professionele begeleiding bij mijn sportprestatie en herstel met cryo, hbot en infraroodsauna. Ze denken graag mee in mijn wense... More
Bij Vleugels krijg ik professionele begeleiding bij mijn sportprestatie en herstel met cryo, hbot en infraroodsauna. Ze denken graag mee in mijn wensen en maken het passend in de wekelijkse planning. Tot slot zijn ze heel erg gastvrij. (Translated by Google) At Vleugels I receive professional guidance with my sports performance and recovery with cryo, hbot and infrared sauna. They are happy to think along with my wishes and make it fit into the weekly schedule schedule. Finally, they are very hospitable. Less
5
Mondi heeft me goed erdoorheen geholpen tijdens de hyperbare zuurstoftherapie. Aanrader!
5
Very helpful, knowledgeable staff that actually care and go above and beyond the norm. As a Dr. myself, I will send clients there without hesitation... More
Very helpful, knowledgeable staff that actually care and go above and beyond the norm. As a Dr. myself, I will send clients there without hesitation. Less
5
Ik heb bij Vleugels een ademsessie bij Mondi gedaan. Ik vond de begeleiding van Mondi erg prettig. Hij gaf vooraf duidelijke uitleg en gedurende de he... More
Ik heb bij Vleugels een ademsessie bij Mondi gedaan. Ik vond de begeleiding van Mondi erg prettig. Hij gaf vooraf duidelijke uitleg en gedurende de hele sessie heldere instructies. Ik voelde me in vertrouwde handen. Less
5